ForAge Internationale Conferentie Boedapest 2013

TREBAG en ForAge Conferentie

Boedapest, Hongarije

30 september tot 1 oktober 2013

Leren uit ervaring: 

De toekomst van leren voor senioren in Europa.

 

Pan-Europees werk verkeert in een crisis. De financiering van de volwasseneneducatie in Europa is aan het veranderen, verschuivingen in prioriteiten en in doelgroepen, en mogelijk een gereduceerd budget.

Wat betreft Europese financiering voor educatieve mogelijkheden is het voor ouderen/senioren via Grundtvig de laatste 12 jaar een gouden tijdperk geweest. Maar waar zullen ze passen in het nieuwe programma?
• Zullen er nog financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn om ouderen aan educatie dee te laten nemen? Hoe zullen hun stemmen worden gehoord en hoe zullen de boodschappen uit hun leerervaringen worden erkend?
• Als de nadruk ligt op het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding van personen die werkzaam zijn in een leven lang leren/volwassenenonderwijs zal er dan een verwijzing naar ouderen? Welke structuren, netwerken, processen zijn er ​​om ervoor te zorgen dat de behoeften van oudere leerlingen niet worden genegeerd in deze snel veranderende wereld?
• Als de nadruk te liggen op vaardigheden voor economische inzetbaarheid, hoe zal de bredere inzetbaarheidspotentieel van senioren dan worden beschouwd? Met andere woorden: hoe kunnen we ervoor zorgen dat oudereneducatie hun betrokkenheid in alle aspecten van de samenleving en de gemeenschappen waarin zij leven groter maakt?

The staging of this event and the consultation results we wish to obtain are important activities in the development of the ForAge network.

 

Deze conferentie wil al deze vragen in beshouwing nemen en erover nadenken, maar zal zich vooral richten op wat we hebben geleerd van alle recente innovatieve leerervaringen/ kansen voor ouderen en een poging doen om die ervaringen samen te vatten om zich van voortdurende en verbeterde financiering en beleidsmatige aandacht in de toekomst te verzekeren.

De enscenering van dit evenement en de resultaten die we uit die raadpleging wensen te verkrijgen zijn belangrijke activiteiten in de ontwikkeling van het ForAge-netwerk.
ForAge heeft als doel het netwerk voor het delen van informatie, expertise en commentaar te zijn over oudereneducatie in heel Europa en in het beïnvloeden van toekomstige beleidsmaatregelen en acties op regionaal, nationaal en Europees niveau.

Het programma van de conferentie voor dit evenement – dat op VN-Dag van de Ouderen wordt gehouden - zal dan ook het volgende omvatten:
• Ervaringen van andere Europese netwerken in het informatiebron en beïnvloeder zijn alsmede in het verstrekken van deskundig advies over toekomstige werkzaamheden.
• Een perspectief voor een internationale organisatie voor volwasseneducatie
• Ondersteuned bewijs van de voordelen van oudereneducatie
• De nationale context van Hongarije - beleid en praktijk
• Andere Oost-Europese ervaringen
• Relevante input van andere EU-netwerken, projecten en programma's.
• Discussies over de verbetering van de kwaliteit van educatie en training van degenen die proberen om potentiële oudere cursisten te bereiken.
• Workshops over nieuwe kwesties ter verdere discussie over voortdurende ontwikkeling.
• Het perspectief van de oudere leerder.

30 september 2013 maandag
REGISTRATIE: 13.00-13.30
Elke afgevaardigde wordt in een groep ingedeeld waar hij / zij zal bijdragen aan de workshops op de dinsdag ochtend

13.30-14.00 WELKOM


13.30 Welkom namens ForAge - Professor John Benyon, coördinator van het  Netwerk
13.40 Welkom namens Trebag Ltd Boedapest, Hongarije, Peter Kövesd Managing Director Trebag.
13.50 Welkom in opdracht van het ministerie van Human Resources, Ministerie van Sociale Zaken en Ouderen, Hongarije

14.00-15.30 Eerste plenaire sessie. Setting the scene en het verkennen van de agenda.

14.00 Lessen uit de hele wereld - Alan Tuckett, voorzitter Internationale Raad voor Volwasseneneducatie (Icae)
14.35 Infonet. Delen van informatie over volwasseneneducatie in Europa. Dr Michael Sommer Infonet coördinator, Akademie Klausenhof, Duitsland
15.10 Discussie

15.30 Koffiepauze

15.50-16.40 Tweede plenaire zitting

 

15.50 Waarom deze kwesties belangrijk zijn , de context voor het latere leven leren in de 21e eeuw Europa en de plaats van het ForAge Netwerk. Jim Soulsby UK ForAge Facilitator.
16.15 1e Europees project presentatie
16.30 2e Europees project presentatie

16.50-17.50 3 Plenaire zitting

Focus op Hongarije 2 of 3 presentaties en getuigenissen gevolgd door discussies

17.50 Afsluiting 1e dag van de conferentie - samenvatting, instructies voor de receptie 's avonds en het programma voor de volgende dag
 

18.30 uur Receptie
19.30 Conferentie diner


1 oktober 2013 dinsdag
VN-Dag van de Ouderen
9.00 Vierde plenaire zitting:  1 oktober 2013. {Hongaarse spreker te worden bevestigd]
9.10 Samenvattend gebeurtenissen van de vorige dag

9.20 Key note speaker. De voordelen van het leren in het latere leven. Prof.Franz Kolland, Universiteit van Wenen, Oostenrijk.

10.10-11.00 1e workshopsessie: voortgaande discussie en het vergroten van onze kennis
Er zullen drie gelijktijdige workshops plaats vinden waardoor deelnemers in staat zijn verspreid over de twee dagen deze alle te volgen.

11.00 Koffiepauze

11.20 2e workshopsessie

12.15 3e workshop sessie.


13.00 Lunch, posters en netwerksessies

14.30-15.30 Posterpresentaties

15.35-17.00 plenaire zitting
15.35 Luisteren naar de leerder
15.50 MENTA 50 +
16.10 EDU Senior
16.30 Nog een Europees project

17,00-18,20 6e en laatste plenaire zitting
17.00 Uitwisseling – wat wordt de volgende stap. Feedback vanuit de workshops, discussie en aanbevelingen.
18.00. Samenvatting en afsluitende opmerkingen. Peter Kovesd, Trebag en Jim Soulsby, ForAge.

18.20 Einde


mit" name="searchOut" id="frmsearchForm-searchOut" value="Beyond this site" />
d trainers in later-life learning">
  • Websites
  • Projects
  • Knowledge Sources