Resultaten

Beoogde resultaten


ForAge heeft tot doel meerwaarde voor oudereneducatie te creëren door het realiseren van een toegankelijk archief van eerdere projecten, onderzoeksresultaten, beleidsverklaringen, statistische gegevens, en voorbeelden van goede praktijken.

Gewenste resultaten zijn ondermee:

ForAge website en nieuwsbrieven: volop in ontwikkeling

Rapporten, commentaren en discussie: worden verzameld en online toegankelijk gemaakt

Jaarlijkse conferenties over leren op latere leeftijd:  Cyrpus (2012) achter ons, binnenkort Hongarije (2013)

Dialoog met beleidsmakers en politici: via deelname aan EAC conferene 2012 One Step up in later Life 

Workshops om prioritaire thema's aan te pakken

Pan-Europese woordenlijst van relevante termen

Bron van advies en informatie


mit" name="searchOut" id="frmsearchForm-searchOut" value="Beyond this site" />
"Organisations, providers, teachers and trainers in later-life learning">
  • Websites
  • Projects
  • Knowledge Sources