Doelgroepen

ForAge doelgroepen zijn:

- ouderen en oudere leerders
- vrijwilligers en organisaties betrokkenn bij een leven lang leren
- begeleiders, managers en planners in de volwasseneneducatie
- onderzoekers
- vakbonden
- belei/dsmakers en politici

                                                                                                    


mit" name="searchOut" id="frmsearchForm-searchOut" value="Beyond this site" />
Organisations, providers, teachers and trainers in later-life learning">
  • Websites
  • Projects
  • Knowledge Sources