Doelstelling

ForAge  heeft de ambitie om het centrale informatiepunt te worden voor oudereneducatie in Europa,  met aansluting bij verschillende lopende activiteiten en projecten.


Het doel is om zo meer erkenning te krijgen voor welke waarde leren voor oudere mensen heeft als middel tot integratie, participatie en solidariteit tussen de generaties in de Europese samenleving.

Het doel van het netwerk is om bij te dragen aan internationaal onderzoek en zo een wetenschappelijke basis te leggen  voor leren op latere leeftijd en om de toegang tot innovatieve en progressieve ideeën en de praktijk in Europa te vergroten


mit" name="searchOut" id="frmsearchForm-searchOut" value="Beyond this site" />
rganisations, providers, teachers and trainers in later-life learning">
  • Websites
  • Projects
  • Knowledge Sources