(2012) Understanding the importance of the body in contemporary society and in the education of older adults

in QualitativeNina Cenkar and Dušana Findeisen

Azumevanje pomena telesa v sodobni drutžbi in izobraževanje starejših odraslih. With the increasing interest in the body within our consumer society, Nina Cenkar’s qualitative research examines education and learning about the older body, learning by the body and individual, social and cultural representations of the body. She studies individual representations of the body from the point of view of their evolution through one’s life and the latter she examines by studying their evolution through history. She concludes that our body is dependent on both time and space and on the different factors in its context (primary family, partner, secondary family, gender, education, profession, occupation, sexuality, ageing process, etc.). Moreover, the author argues that the identity of the body changes lifelong, particularly under the impact of learning by and about the body as well as through education. V potrošniški družbi raste zanimanje za telo in tako Nina Cenkar s to kvalitativno raziskavo preučuje tako izobraževanje o telesu (starejših) kot učenje s telesom, hkrati pa tudi individualne, družbene in kulturne reprezentacije telesa. Prve raziskuje z vidika njihovega spreminjanja skozi življenje in druge skozi zgodovino. Odkrije, da je telo odvisno od časa in prostora in različnih dejavnikov v zvezi z njima in sredi njunega konteksta (primarna družina, partner, sekundarna družina, izobraževanje, poklic, spolnost, proces staranja itd.) Avtorica pravi, da se identiteta telesa spreminja skozi življenje tudi pod vplivom izobraževanja o telesu in učenja s telesom.


Publisher: Faculty of Philosophy v Ljubljani, Ljubljana, 2012 , 124 pages,


COBISS.SI-ID 48691298

Keywords

Body, older adult education, identity, history of the body, learning by the body

Files to download

  • 2012-Cenkar-Nina.pdf

" value="Beyond this site" />
ra ass="target">
  • Websites
  • Projects
  • Knowledge Sources